PDA

Επιστροφή στο Forum : Συμπληρώματα για αποκατάσταση τεστοστερόνης!isis
29-06-08, 18:25
Βρήκα κάποια συμπληρώματα για αποκατάσταση επιπέδων τεστοστερόνης , τα οποία λειτουργούν μαζί , δεν είναι φάρμακα και υποτίθεται ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα:

1) Toco-8 - Τοκοτριενόλες (Βιταμίνη Ε)

http://img180.imageshack.us/img180/4389/tocoimageka1.jpg

http://img180.imageshack.us/img180/4470/toco8supplementfacts000jo0.jpg

2) EndoAmp -Σύμπλεγμα Φωσφολιπιδίων

http://img521.imageshack.us/img521/3841/endoampjpeg000zf7.jpg

http://img521.imageshack.us/img521/7194/endoampsupplementfactscbs8.jpg

3) Sustain Alpha - Φλαβονοειδή , ρεσβερατρόλη και diallyldisulfide (όλα φυτικά)

http://img389.imageshack.us/img389/4847/testosteroneanotomyweb0zh9.jpg

RUHL
29-06-08, 20:13
Για την βηταμινη Ε το ηξερα και χρησημοποιο τωρα στην γραμμωση τα αλλα τι ειναι? καμια ερευνα απο πησω?

isis
29-06-08, 20:46
Και πάλι συγνώμη , αλλά η περιγραφή είναι στα αγγλικά και δεν έχω χρόνο να τα μεταφράσω:


1) EndoAmp:

What is EndoAmp?

EndoAmp is a natural phospholipid complex, designed to amplify testosterone production and muscle growth by reducing the primary stress hormone cortisol. EndoAmp is a brown “nutty” tasting powder which can be taken by itself, or mixed with your favorite protein shake. Each 1600mg dose includes 800mg of pure phosphatidylserine. At the average dose, EndoAmp will last 30 days.

Think of EndoAmp as the protector of your manhood -- It protects your muscles, and it protects your balls. Right now, youʼre probably under enough unconscious stress to be limiting your muscle gains, and testosterone producing potential. By utilizing EndoAmp to protect your muscle tissue and testes from the damaging effects of cortisol, you can take one step closer to a harder physique and more masculine hormone profile.

What is Cortisol?

Cortisol is classified as a catabolic hormone, because of its ability to breakdown muscle tissue and convert it to glucose. (12) Aside from breaking down your muscle, cortisol can also breakdown your testicular cells (the leydigs) and reduce their ability to produce testosterone. (2-10) This means that when youʼre stressed, cortisol is breaking down your muscle tissue, and reducing your testosterone! As you may already know, high cortisol and low testosterone is highly undesirable for any athlete or bodybuilder trying to improve his body composition or performance.

This is how your body releases cortisol -

1. When your body is stressed, your brain releases corticotropin releasing hormone (CRH).

2. CRH causes your pituitary gland to release adrenocorticotropic hormone (ACTH).

3. ACTH travels to the adrenal glands (above the kidneys) to stimulate the release of cortisol. (12)

How does EndoAmp work?

EndoAmp works by reducing the amount of stress hormones in your body, thus improving cellular function. The main ingredient in EndoAmp that accomplishes this is Phosphatidylserine (PS). PS is an essential component in all cellular membranes in the body. Research shows that PS readily passes the brain-blood barrier and alters the CRH response, which helps reduce the consequent increase in cortisol from a stress response. (17,25,36)

This is why EndoAmp is known as an “Endocrine Amplifier”. EndoAmp can improve the function of the male endocrine organs, such as the testes, by reducing cortisol. (19-26) More specifically, EndoAmp increases the testes sensitivity to luteinizing hormone (LH) by protecting the leydig cell, (2-11) and increasing the steroidogenic enzyme concentration in the testes, such as 3b HSD. (1) Research also shows us that PS has important functions in testicular steroidogenesis – aka the creation of testosterone. Take this quote from Cooke et al (1989) about the important role of PS in the testes –

“The requirement for specific phospholipid configurations for optimal steroidogenic activity suggests a regulatory role for these membrane components. It is possible that certain phospholipids [phosphatidylserine] may possess the most suitable configuration and charge distribution to optimize the binding of the steroid substrate to the active site of the enzyme. Alternatively, they may assist the catalysis by providing a more suitable microenvironment or electrochemical gradient for proton transfer between enzyme and steroid.”In other words, PS can create a more desirable environment for testosterone biosynthesis in the testes. This means, EndoAmp can enhance the effectiveness of other testosterone boosting products by amplifying the testes ability to produce testosterone. This makes EndoAmp an important addition to a Testosterone boosting supplement stack, such as with Sustain Alpha. It also makes EndoAmp a vital part of post cycle therapy (PCT) for preserving muscle mass while also restoring natural testosterone production.

What if I donʼt feel stressed? Will EndoAmp still benefit me?

The tricky thing with stress is that itʼs not always associated with immediately noticeable physiological signs such as rapid heartbeat or clammy skin. Often times, you may not feel stressed, but you still may have unconscious stress. For example, undesirable circumstances that may not seem to be causing stress can still be raising your cortisol levels, and causing damage to your body.

Remember, stress can be stimulated by either physical or mental factors, and both can stimulate cortisol release.

Problematic relationships, careers, or the anxiety for who will be the next American Idol can bring upon mental stress and cortisol release. Even the feeling of not making enough money to simply live the way you desire, or having a high debt-to-income ratio will increase cortisol levels. (29) Being a “perfectionist” makes you more prone to becoming stressed and having higher cortisol levels too. (29) (Yes, this includes you men trying to “perfect” your hormone levels)

Cortisol can also be stimulated by physical stress, which can be caused by overtraining, not eating enough, and not getting enough rest. (30-32,35) Prescription anti-inflammatory drugs such a prednisone or hydrocortisone (which are synthetic analogs of cortisol) also have the same negative effects on your body as cortisol, and can contribute to muscle loss, and reduced testosterone levels. (2,3)

As you can see, there are many ways for cortisol to be stimulated, and whether the cause of the excessive cortisol is physical or mental, the result is the same – damage to your body. The catabolic effects of cortisol will make your muscles weaker, slow your recovery, reduce your sex drive, and ruin your sense of well being.What are some signs that my cortisol is too high?Almost all men could benefit from reducing their diurnal (daytime) cortisol levels. Here are the main symptoms of having excessively high diurnal cortisol levels -

* Increased fat distribution around the face and/or abdominal area (16)
* Low Libido (33,34)
* Low Testosterone* (2,3,10)
* Low GH (Growth Hormone) (12-14)
* Decreased insulin sensitivity (15)
* Suppressed immune system (12, 15)
* Mental depression (34)
* Easily fatigue or exhausted (34,35)
* Prolonged recovery from exercise (35)

*Cortisol dominance is a primary, if not the leading cause of hypogonadism and male impotence.

Keep in mind, it is normal and healthy to have elevated cortisol prior to waking from a nightʼs rest, which is part of the bodyʼs natural regeneration process. However, it is not healthy to maintain elevated cortisol levels throughout the day.

What sort of results should I expect from EndoAmp?Human research shows that subjects supplemented with EndoAmp (Phosphatidylserine) notice an improved testosterone-to-cortisol ratio, (11,21) increased exercise capacity, (22) reduced muscle soreness from exercise, (23,24) and increased feelings of well being. (19,23) In one human study, hormone levels where examined during 2 weeks of intense weight training. The group receiving the 800mg of PS had higher testosterone levels and lower cortisol levels, compared to the group receiving the placebo. (11) Another study showed that 800mg of PS reduced cortisol levels 30%, compared to the placebo group, after intense cycling exercise. (21) A study with trained runners showed the group receiving 600mg of PS had 60% lower CK (creatine kinase) levels 24 hrs after intense exercise, therefore showing significantly less muscle fiber damage. (24)

In a study with cyclists, the group supplemented with 750mg of PS for 10 days had 30% higher exercise capacity compared to the placebo group! (22) Similar results were seen in a study with 16 male athletes who completed exhaustive sprints after receiving PS supplementation, or a placebo for 10 days. The group receiving 750mg of PS had a significantly increased exercise capacity and sprint performance. (26)

A recent study with golfers showed that six week supplementation with only 200mg/day of PS significantly improved “ball flight during tee off which might result in improved golf scores”. Apparently the PS is able to reduce the stress levels during teeing-off, thus resulting in improved focus, and better performance. (27)

Unless youʼre consuming mammalian brain on daily basis, youʼre probably getting less than 100mg/day of PS through your Western diet. (17,18) Therefore, EndoAmp will likely provide you with a significant ergonomic benefit that should become evident in the gym, workplace, and bedroom.

Why should I choose Primordialʼs EndoAmp, over a competitor?

Take a look at the Supplement Facts for other Phosphatidylserine products for the actual PS content per serving. Odds are, you will find our Phosphatidylserine is 3-4x more cost effective than a competitorʼs product. Our product is more affordable because itʼs purchased directly from the manufacturer, bottled in our in-house facility, and sold directly to you as pure PS powder.

2) Toco-8/b]

What is Toco-8?

Toco-8 is a tocotrienol complex extracted from Palm Fruits (elaies guineensis). It is an almost tasteless powder which easily disperses in water, and can be included in your favorite sports drink or protein shake. At the average dose, Toco-8 will last 60 days.

The tocotrienols found in Toco-8 are super powerful anti-oxidants which have been proven to have powerful health benefits for the cardiovascular system. (2-8) Tocotrienols also play an important role in the synthesis of LH & FSH, which stimulate Testosterone production from the testes, while also increasing the testes Testosterone production capacity from LH & FSH stimulation. (9-11) Recently, this unique tocotrienol complex has been granted a US patent to prevent hair loss and promote hair regrowth in individuals suffering from alopecia. In the study, all individuals supplemented with the tocotrienol complex showed a positive result, with an average 42% increase in hair count after 5 months of treatment. (1) This is a much welcomed alternative to the popular hair loss drug Finasteride, a drug which reduces DHT and contributes to a host of side effects such as libido loss, gynecomastia, and depression. (12)

Technically speaking, Toco-8 is a natural Vitamin E supplement, but to call it a “natural Vitamin E supplement” puts it on the same shelf as every other generic Vitamin E product on the market. The fact is, the natural Vitamin E found in your local supplement shop or grocery store is not natural at all. Rather, almost all Vitamin E products on the market are actually synthetic Vitamin E; a potentially dangerous and cheap byproduct of soybean oil, known as alpha-tocopherol (Go ahead, take a look on your vitamin label).

What makes Toco-8 different than every other Vitamin E?

First, itʼs important to understand that Vitamin E is actually a term used to describe a family of nutrients. Most people think that there is only one Vitamin E, when in fact there are 8 different members that make up the Vitamin E family. There are the tocopherols which consist of alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol and delta-tocopherol. Then, there are the tocotrienols which consist of alpha-tocotrienol, beta-tocotrienol, gamma-tocotrienol and delta-tocotrienol. All of them have important functions in the body and each a unique action. Unfortunately, the only form thatʼs been readily available is the alpha-tocopherol.

The popularity of alpha-tocopherol stems from the fact that it is an incredibly abundant and cheap form of Vitamin E. In the early 1900ʼs, during the popular time of vitamin discovery, alpha-tocopherol appeared to be the only Vitamin E utilized in the body, because it happened to be the only vitamin E easily detected in blood. (Tocotrienols tend to accumulate and protect the liver, brain, and subcutaneous tissues, while being very hard to detect in blood.) It wasnʼt until recently that the other forms of Vitamin E, such as the tocotrienols, began to be uncovered as very important nutrients for human health.

The irony is that most Vitamin E products claim to be “natural” because the Vitamin E is naturally extracted from soybean oil, but then synthetically altered to create pure alpha-tocopherol. So, we miss out on all the other forms, and end up supplementing with only one of the eight Vitamin Eʼs. This creates a major imbalance. For instance, the National Academy of Sciences recently announced that supplementing with alpha-tocopherol alone depletes the body of the other members of the Vitamin E family. This is a problem because it is the “other” Vitamin Eʼs that show the most impressive benefits for improving cardiovascular health and hair regrowth. Even more alarming, is that tocotrienols are already extremely low in Western diets, while being simultaneously depleted by the dominating alpha-tocopherol supplementation! Tocotrienols should be first on your list of supplements!

So whatʼs so special about these Tocotrienols and what are the benefits?

Tocotrienols are short & slippery. Thatʼs right. Due to a different stereochemical shape, and shorter “tail” in their phytyl chain, Tocotrienols have increased cellular mobility. Imagine natural tocotrienols as the “short & slippery” forms of Vitamin E that can pass through cytosol and cell membranes to impart their positive effects, rather than becoming clustered like a synthetic form of alpha-tocopherol. (13)

Youʼve probably heard people tell you to “get your vitamins from natural sources”. Now you can, with Toco-8. Thatʼs because Toco-8 is an all natural extraction which preserves the perfect natural ratio of all 8 tocotrienols and tocopherols with a high ratio of tocotrienol content. To say that Toco-8 is superior to other vitamin E supplements would be an understatement. Toco-8 is a revolution for vitamin supplementation and male health. Consider the following benefits unique to the tocotrienols found in Toco-8 –

Patented & clinically proven to prevent hair loss and stimulate hair growth by an average of 42% (1)

Proven to help reduce cholesterol while improving the HDL : LDL ratio (2-5)

Maintains healthy artery function by reducing atherosclerotic plaque (6-8)

Helps support Testosterone production by maintaining proper Pituitary and Testicular function (9-11)

Our tocotrienol powder is shipped directly from the GMP certified manufacturer in Malaysia. We package the sensitive tocotrienol powder in our own in-house facility, where we keep the tocotrienol complex refrigerated at all times. This means that you are getting the freshest and most biologically active tocotrienol complex on the market.

Note: Toco-8 has a shelf-life of 6 months at room temperature and one year if stored in the refrigerator. If not immediately using Toco-8 we recommend refrigerating the product for maximum freshness.

3) [b]Sustain Alpha

Sustain Alpha is positively correlated to improve well being, increase virility, and improve erectile function by blocking estrogens and stimulating the bodyʼs natural production of testosterone.

Sustain Alpha utilizes a blend of 99% pure Resveratrol, 7,8 Benzoflavone, and a combination of lightweight volatile oils to create a synergistic surge in LH & FSH for increased Testosterone production This makes Sustain Alpha suitable to cycle with our original Dermacrine, or to be used as a longer-term testosterone support formula. Sustain Alpha is our most powerful product for inducing an LH & FSH surge for natural stimulation of Testosterone from the testes.The Phyto-AI blend consists of resveratrol, and 7,8 benzoflavone, which are natural polyphenols that have been proven to be effective anti-estrogens.(1,2,23) The action by which our Phyto-AI complex inhibits estrogen, is by binding to the aromatase enzyme (CYP 17) and preventing testosterone and androstenedione from interacting with aromatase and converting to estradiol and estrone.(3) Another mechanism in which estrogen is reduced, is resveratrolʼs ability to decrease production of the actual aromatase enzyme itself(4).This unique combination effectively and safely limits estrogen production. Thus, estrogen is kept in control to avoid nipple sensitivity, fat depositing and testicular shrinkage. Research with animals show that the ingredients in the Phyto-AI blend help enhance fertility, by eliciting a positive response on the hypothalamus, pituitary, testicular axis (HPTA).(5,6) Meaning, the Phyto-AI blend increases lutienizing hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH) release from the pituitary. As most of you know, these are the hormones sent from the brain that trigger testosterone production and spermatogenesis from the testis. Remember, FSH also sensitizes the testis to the effects of LH by increasing the number of LH receptors in the testis, therefore enhancing testicular sensitivity and increasing the testosterone response.In an animal study with resveratrol, the LH & FSH levels doubled, while testosterone nearly tripled compared to the control animals.(5) Animal studies with benzoflavone also noted increased sperm production, increased mounting behavior and a general “aphrodisiac” like property from this flavone. This applies to humans as well, since 7,8 benzoflavone is the main active constituent of passion flower (passiflora incarnate) which has long been known to posses aphrodisiac like properties and has been prescribed to humans for sexual disorders in other countries.(7,8)An interesting effect seen with resveratrol is its ability to antagonize estrogen at the estrogen receptor (ER) by acting as a selective estrogen receptor modulator (SERM)(5,12,13) This partly explains the effects resveratrol has on LH & FSH release. The action can be explained by comparing resveratrol to other SERMʼs such as clomid & nolvadex. Fortunately, it appears resveratrolʼs benefit is not associated with the toxic side effects of clomid and nolvadex such as liver stress, DNA damage, reduced sex drive, and reduced fertility.(5,12-22)Aside from simply reducing and antagonizing estrogen, resveratrol has been under intense research for its chemo-preventative effects in breast and prostate cancer.(24-27) It also appears that resveratrol has potential for the treatment of metabolic syndrome, by increasing mitochondrial function and insulin sensitivity. (28) In a recent animal study, high doses of resveratrol were able to increase mitochondrial energy expenditure in fat tissue, while increasing mitochondrial concentration in muscle tissue. Thatʼs right, resveratrol was able to chemically remodel muscle tissue for increased physical output, without exercise. It was well summarized here by M Lagouge et al. -“resveratrol could hence be viewed as a performance enhancing drug, which, in contrast to other pharmacological mediators, such as anabolic steroids, improves performance by changing myo-fiber specificity rather than increasing muscle mass”A proprietary blend of naturally extracted volatile oils in also includes in Sustain Alpha. Diallyldisulfide is an oil molecule extracted from the Alliaceae plant family. Research has shown that this natural molecule has stimulating effects on the endocrine glands and testosterone secretion.(29,30) It also has the ability to reduce circulating corticosterone levels, which is a primary stress hormone that can blunt testosterone production and libido.(30-31) In addition to Diallyldisulfide we also fortified Sustain with a proprietary mix of other volatile oils high in sesquiterpenes and diterpenes which have been researched for their ability to oxygenate and stimulate the hypothalamus and pituitary glands by stimulation of cAMP, such as the herb Clary Sage.(32-33)

These are exciting implications for the ingredients in Sustain Alpha. Weʼve included high a concentration of these actives to resemble the dosages used in the virility enhancing clinical studies mentioned above. As a side benefit to the testosterone boosting effects, the natural ingredients in Phyto AI have shown to be “vaso-relaxants”, which may help promote blood flow to genitalia and support erectile function, while also supporting healthy cardiovascular system.(9-11)

RUHL
29-06-08, 20:50
Δεν χρειαζετε μεταφραση αυτο και τα επομενα που θα βαλεις στο μελον οποιος θελει εχει ον λινε λεξικα για αυτους που δεν ξερουν αγγλικα

isis
29-06-08, 21:11
ok , σε ευχαριστώ. Σκοπεύω σύντομα να το αγοράσω αυτό το πακετάκι , να δω αν όλα αυτά που λένε στέκουν και θα σας πω αποτελέσματα.

RUHL
29-06-08, 21:34
Αν και δεν προλαβα να το διαβασω ακομα απο τιμη ολα αυτα μαζι σε συνολο ποσο ζητανε? ετσι απο περιεργεια και θα τα χρησημοποιησεις μονα τους η θα βαλεις και αλλα περιεργα?

isis
29-06-08, 21:46
και τα τρία 76,00 ευρώ και περνάς ένα μήνα. Τώρα για τα άλλα ...... , τα κλασικά , ξέρεις......