Στην κατηγορία figure είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

1. Candice Keene
2. Heather Dees
3. Ava Cowan
4. Amanda Doherty
5. Larissa Reis
6. Erin Stern
7. Asher Prior
8. Ekaterina Gamagina