Κοιτα φίλε, γενικά επειδή τρώμε στην ζωή μας πολλά πρόσθετα πλεον ο οργανισμός έχει αποκτήσεις αντιστάσεις και τα αφομοιώνει.
Τι σημαίνει αυτό στην περίπτωσή μας: Τα συμπληρώματα πρωτεϊνης και να...