Εγώ γιατί δεν βλέπω 4 νικητές αλλά 3?
Curry, Heath, Jackson. Χάνω κάτι?