Καλησπέρα, το πρόγραμμα είναι καλά δομημένο και βγάζεις τις ασκήσεις αξιοπρεπώς...Μετά τις 3 μέρες, επαναλαμβάνω το ίδιο πρόγραμμα ή υπάρχει κάποιο άλλο;