Καμία, διατροφή και μόνο,από εκεί ξεκινάς και εκεί καταλήγεις.