Δε τόχεις το άθλημα , ακόμη και λάθος να το εκανες με γωνία που να ενεργοποιεί περισσότερο τούς ώμους , ακόμα και αυτοι οι έρμοι οι ώμοι θα έπρεπε να είχαν δυναμώσει.
Και σε 3 χρονια να μην έχεις...