καλά πόσο μικρή μέση έχει αυτή? Σαν να τη ρούφηξε με φώτοσοπ... έφαγε τη σκόνη της η wilkins