Ωραία αθλήτρια, αρμονική , χωρίς τις υπερβολές που συναντάμε αλλου.