πραγματικά κούκλα και εκείνο που έχω να προσθεσω για τις γυναίκες αυτών των κατηγοριών ότι ανεξάρτητα απο θέσεις εχουν αυτό που είναι το ζητούμενο για γυναίκες , θηλυκότητα και γυμνασμένο σώμα στα...