Θα στειλει το φόρουμ κάποιον να καλύψει το ιβεντ? :P