Αν είναι 1 κιλό θα σε πάει 20 μέρες, λίγο για κύκλο κρεατίνης, θες 2 κουτιά, πάρε μια καθαρή καλύτερα.