Η Ρούλη Παππά σήμερα έχει γυμναστήριο στην Ηγουμενίτσα ,προσωπική της πατρίδα .
Ονομάζεται "modus gym".