Όπως βλέπετε δεν αναγράφετε αναλυτικά η περιεκτικότητα κάθε μορφής κρεατίνης, τυχαίο;; Μάλλον από τα 6 γρ. τα 5 είναι μονουδατική και το 1 γρ. όλα τα άλλα. Τώρα αν το κόστος του παραπάνω προϊόντος ...