Τα jaybird x2 χρησιμοποιώ 3 περίπου χρόνια. Πολύ ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα υπάρχουν εξίσου καλές οικονομικότερες επιλογές.