Ανεβάζουμε την πιο πρόσφατη φωτογραφία του προϊόντος και το πινακάκι των συστατικών.
Αυτές τις μέρες είναι σε προσφορά. Δείτε εδώ την συσκευασία των 3000g εδώ των 750g και εδώ την οικονομική...