Άσχετα με την αξιοπιστία, η συκγεκριμένη πρωτείνη, όπως και όλες οι πρωτείνες όγκου δεν συμφέρουν οικονομικά....

Λέει ότι η συσκευασία περιέχει 13 δόσεις. Η κάθε δόση είναι 2 scoops....
Αν...