Πολύ σωστά μπήκε σε αυτή την ενότητα " αλλά αθλήματα " η παρουσίαση του αγώνα.