Ενθάδε κείτονται τα σημεία στίξης.Ελαφρύ το χώμα που τα σκεπάζει.