Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγγελία του αγώνα Mr. Αθήναι 1975 που έγινε στο τεύχος 51 του περιοδικού ΑΘΛΗΤΗΣ τον Απρίλιο του 1975 στη σελίδα 13.

Το ύφος γενικά της ανακοίνωσης φανερώνει...