Παιδιά, σκέφτομαι να ξεκινήσω μια πολεμική τέχνη αλλά θέλω εσείς να μου προτείνετε ποια θεωρείτε ότι μου χρειάζεται. Εγώ θέλω να έχω την αυτοπεποίθηση ότι αν χρειαστεί μπορεί να αμυνθώ. Δεν με...