Και ωραία γυναίκα να συμπληρώσω , αν μου επιτρέπετε.
Καθε επιτυχία της εύχομαι.