Με το Γιώργο Τουλιάτο δε γνωριζόμαστε προσωπικά, αν και έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στον ίδιο χώρο, από αγώνες του 2003-2004 ακόμα αν θυμάμαι καλά.
Αποτελεί γενικότερα προσωπικότητα με αρκετούς...