Ευχαριστούμε τόσο τον Γιώργο όσο και τον Κώστα γιαυτό τη συνέντευξη. Δρομολόγησαν μια συνέντευξη που κάλυψε όλα τα επίκαιρα θέματα τόσο διεθνή όσο και εν χόρια. :thumbup: