Μπορείτε να την δείτε στο e-shop εδώ (3250g).
Βγαίνει και σε μικρότερη συσκευασία, 1600g εδώ όπως είναι στην παρακάτω φωτογραφία.

115306