Η παραπάνω παρουσίαση είναι από τα περιοδικά των εκδόσεων ΑΘΛΗΤΗΣ, ΑΔΩΝΙΣ τεύχος Νο 15-16, Μάρτιος 1969 & τεύχος Νο 17-18 - Μάιος 1969.

Και τα δύο τεύχη έχουν ανέβει ηλεκτρονικά στο...