η κεντρική ιδέα αυτου του τόπικ και όλη η ουσία είναι ο λόγος του Ανδρέα Ζαπατίνα που αναφέρετε στον ορισμό τού αθλήματος της σωματικής διάπλασης και τον διαχωρισμό απο τον όρο καλλιστεία , αλλα και...