Πρέπει να διαχωρίσεις τις μυϊκές ομάδες !, Η να πας για full body !όπως το έχεις γράψει είναι λίγο μπερδεμένο !!