τι να κάνεις και τι να αφήσεις , όλα τα άκυρα φαίνεται οτι κάνεις και γι αυτο δουλεια ούτε με αίτηση δεν κάνεις , εκ των αποτελεσματων πάντα , γιατι η ουσία αυτη είναι
το κρός φιτ τι το θες , κάνε...