Εδώ έχουμε τη συμμετοχή του φίλου συνφορμήτη μας Χρήστος 1961. Και είναι ο πιο γνωστός πλέον για μας!
Απο τους υπόλοιπους γνωρίζω για την πορεία και επίπεδο του ο Παναγιώτης Φραγκούλης.