Φοβερό αρχειακό υλικό με τους γίγαντες τις εποχής, 40 χρόνια πριν!

Ευχαριστούμε!
:toast: