τελικά είναι καλό / δυνατό / αποτελεσματικό ;;
κάνει δουλειά, που να φαίνεται άμεσα ;;