Νικόλα καλησπέρα.
Πλήρωσες άνθρωπο για προπόνηση και διατροφή και ρωτάς στο φόρουμ τι;
Να κρίνουν αυτά που πλήρωσες για να σου πει;
Δείχνει ότι δε του έχεις την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε κι αυτό...