Συμπληρώματα με Yohimbine στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν νόμιμα!
Γι'αυτό και αυτό που σου δίνει ο φίλος σου, δεν το πουλάει στο κατάστημα!
Θεωρείται απαγορευμένη ουσία εδώ και κάποια...