Εγώ έχω πάρει αυτό με τα 15 ευρώ για τα μηχανήματά μου που λέει ότι είναι και υδροφοβο αλλά και δεν κολλάει και η σκόνη πάνω του ! Δεν ξέρω αν αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει και αυτό με τα 4 ευρώ !