Όπως φαίνεται μάλλον έτσι είναι. Προσανατολίζονται σε πελάτες του εξωτερικού.