3/9/2020

Πλάγιες εκτάσεις με αλτήρες 5χ20, 6χ16, 8χ12, 10χ10
Πιέσεις ώμων με αλτήρες 10χ15, 15χ15, 20χ15 26χ7
Πλάγιες εκτάσεις σε τροχαλία (ένα ένα χέρι) 3χ10χ14,11,9
Πιέσεις σε μηχάνημα 3χ40χ13,9,8
Facepulls με σχοινί 30χ20, 40χ15, 50χ9
Τραπεζοειδής με μπάρα (με κράτημα πάνω) 60χ12, 80χ12, 3χ90χ12