Θέμα: Training diary

Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 567
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 91 έως 97 από 97
 1. 03-01-23 20:18 #91
  Προεπιλογή
  3/1/22 Τρίτη
  Lower B Κύκλος 7
  Nordics iso
  13up+7+4*bw
  Bg split squat, quad emphasis
  14up+5+5up*20
  Moving pelvis plank
  11up+5+3up*20
  Glute bridge elevated heels
  9up+5*bw+10
  Standing calves raises
  2*failure*Bw set 1 + bw+20kg second
  Neck 1 set of extension+ 1 of flexion
  Απάντηση με παράθεση
   

 2. 07-01-23 18:03 #92
  Προεπιλογή
  4/1/22
  Upper C Cycle 7
  Chinups
  8(-1)+3(-1)+3(-1)+4partials*5kg
  Pushups, parallettes
  9up+5+*25
  Very high incline pushups
  10up*5
  Cg incline pushups
  10*5kg
  drag curl
  9*12,5
  Full rom lat raises
  7+5*
  Forearm oh curl+Forearm supinated curl

  5/1
  Lower C Cycle 7
  Zercher rdl
  6+3*102.5
  Zercher squat
  5, 3*102,5
  Οι ραχιαίοι ήταν δύσκολα
  Seated calves raises
  10+7+*5kg
  Glute uni bridge, leg up
  12up+7*Bw
  Sit-ups
  7+4+3*32

  6/1/23
  Upper 4 Κύκλος 7
  Underhand grip bb row
  8+6+4*75
  Bb curl
  12up+6up*32,5
  Band pull aparts, higher angle
  2 minisets sets* failure
  Typewriter pushups
  6ιδια+4ιδια+3up*bw
  Hspu negatives on parallettes
  9 miniset reps, ct to 6 ->mechanical dropset high incline pushups on parallettes 12*bw same
  Band lateral raises
  1* failure
  Reverse grip pushdowns
  2*fail
  Forearms
  1*fail*supinated+pronated grip

  7/1/23
  Lower 4 Cycle 7
  Step ups
  12, 8*bw+5, 8*bw
  Assisted Nordics
  12up+4+3*bw
  Hlr
  8+7
  Single leg calves raises
  14up, 8*bw
  Απάντηση με παράθεση
   

 3. 10-01-23 18:09 #93
  Προεπιλογή
  8/1
  Push A Cycle 1
  Ring dips
  6 ίδια, 5up, 4up+1*15
  5*10
  Very high incline pushups
  6*10
  Plate front raises
  12up,9,8*10
  Oh tri extension
  5,4+1*12.5 ίδια
  Lateral raises
  6*12,5 , 2*6*10

  Pull A Cycle 1
  Ring inverted row
  18 ίδια, 12up, 9+5+4*bw
  Ring chinups chest to bar
  9, 6*bw
  Rear delt flies
  12,8,8*13.75
  Hammer cross body curls
  14,10*13,75
  Concentration curls
  6*13,75,10*10
  Forearm curls
  Απάντηση με παράθεση
   

 4. 10-01-23 19:56 #94
  Προεπιλογή
  10/1/23
  Legs 1 Cycle 1
  Rdl 1st from the floor
  11up, 7, 6*125
  Assisted Nordics
  9
  Step ups
  13up, 9up, 8, 6+4 *5 up
  Ab wheel
  5, 3*15
  6, 4*bw
  Standing calves raises
  14+10+7+6*35
  Απάντηση με παράθεση
   

 5. 13-01-23 01:14 #95
  Προεπιλογή
  11/1/23
  Push B Cycle 1
  Pushups, parallettes
  10up, 6up, 5*25
  Very high incline pushups
  11+6*5
  Elevated pike pushups w parallettes
  6, 5, 4 *bw
  Cg pushups
  12, 8 ,7 *5kg
  Upright row
  12, 10, 8*32

  Pull B Cycle 1
  12/1/23
  Upper C Cycle 67
  Chinups
  9, 7, 5+3*5kg
  Db row
  13*35
  Band pull apart
  5 minisets to failure
  Shrugs
  14+7+4*35
  drag curl
  10up+5+3*12.5
  Hammer curl
  12*12.5
  Full rom lat raises
  4+3+2+*10
  Forearm oh curl+Forearm supinated curl
  Απάντηση με παράθεση
   

 6. 26-01-23 16:08 #96
  Προεπιλογή
  14/1
  Lower Β Cycle 1
  Zercher rdl
  7up, 5up, 3*102.5
  5, 4 *90
  Zercher squat
  6up, 4up*102.5
  4*90
  Seated calves raises
  8+6+5+4*10
  Sit-ups
  7+5+4+3*32
  Glute uni bridge, leg up
  12up+9+7*Bw

  Upper 1 Cycle 8
  Incline pushups (parallettes)
  9, 7*20
  High incline pushups
  4*20
  Mg oh grip ring pull up, pause at the bottom
  7, 6*bw
  Cg pushup, incline
  10*bw
  Band pull apart
  3 minisets
  Db curl unilateral
  7+4*15
  Lat raises unilateral
  5*15
  Supinated forearm curl
  11*15
  Palm down forearm curl
  6*5

  17/1 Legs 1 Cycle 8
  Bg sq quad emphasis
  12+6*27.25
  Bg sq glute emphasis
  8+4*27.25
  Glute bridge unilateral
  6+4,7.5
  Ab wheel
  4*15, *5
  Unilateral calves raises
  10,8*5kg

  18/1
  Upper 2 cycle 8
  Hspu parallettes
  1,1*bw για πρώτη φορά
  Pushup parallettes
  8, 5*26.25
  Cg pushups
  12*7,25kg
  Inverted row
  10,6*7.25kg
  Rear delt flies
  15*13.75
  Concentration curls
  6*13.75
  Lat raises
  4*13.75
  Supinated wrist curl
  11*13.75
  Underhand wrist curl
  5*10
  +Boxing session

  18/1
  Bag kick session
  Leg curl seated
  11, 7, 5 *43
  One leg leg press
  4*40, 3+8 dropset two legged*30
  Seated calves raises
  6*65, 6*55
  Hypers
  5, 5*20
  Toes to bar strict
  5,5

  20/1
  Boxing session
  Immediately
  Ring dips
  5(stability failed 6th, had it), 6 up για 2ο σετ*15 dumbell, ίσως λόγω αλτήρα να την έχασα
  Chinups
  4*15, 7*7.5
  High Incline db press
  16*20
  Cable lateral raises
  9*5 each
  Facing away Cable curls (meh)
  4*15
  Cable tricep pushdowns v grip
  7*25
  Wide, high chest supported row
  12*65

  23/1/23
  Legs 3 cycle 8
  Rdl 1st from the floor
  11 up, 7up*127.5
  Step ups
  11, 8 *7.5
  Standing calves raises
  8, 6*37.5
  Ab wheel
  6th( η 6η είχε κακή φόρμα για αυτό στο επόμενο έριξα κιλά)*15
  6*5
  Leg up unilateral glute bridge
  7+5*10

  25/1
  Upper 4 cycle 8
  Db row
  11, 7 *37.5
  Db shrug
  7*37.5
  incline pushups
  9 καλύτερη φόρμα με παύση κάτω, ίδιες επαναλήψεις, 7 ίδια*20
  High incline pushups
  5 up*20
  Db concentration curl
  7*12.5
  Oh Tri extension
  5*12.5
  Upright row
  *32
  Band pull apart
  1 set to failure
  Supinated forearm curl
  13*12.5
  Pronated forearm curl
  3*10

  25/1/23
  Legs 4 cycle 8
  Bg sq quad emphasis
  13, 7*30kg
  Bg sq glute emphasis
  8up+5up*30kg
  Glute bridge unilateral
  7,4*10
  Sutups
  9, *32
  Unilateral calves raises
  10,8*5kg
  Απάντηση με παράθεση
   

 7. 02-02-23 01:45 #97
  Προεπιλογή
  26/1
  Upper 1 Cycle 9
  Incline pushups (parallettes)
  7, 5*21.25
  High incline pushups
  5*21.25 up
  Cg pushup, incline
  10*1.25 up
  Mg oh grip ring pull up, pause at the bottom
  9, 7*bw
  Band pull apart
  2 minisets
  Db curl unilateral
  8 up*15
  Lat raises unilateral
  6up*15
  Supinated forearm curl
  12 up*15
  Palm down forearm curl
  4*10

  28/1
  Lower A Cycle 9
  Zercher rdl
  8up, 5*102.5
  Zercher squat
  6, 5 up*102.5
  Seated calves raises
  9up+7up*10
  Moving plank
  7, 4 *10
  Glute uni bridge leg up
  12up+9+7*Bw

  29/1
  Upper 2 cycle 9
  Hspu parallettes
  3*1
  Pushup parallettes
  8up, 5up*27.5
  Cg pushups
  12 up*7.5
  Inverted row
  11up, 7up*7.25
  Rear delt flies
  13*15
  Hammer curls cross body unilateral
  7*15
  Supinated wrist curl
  11*15
  Lat raises full rom
  6 up(*10
  Underhand wrist curl
  4*10

  30/1/23
  Lower 4 Cycle 7
  Step ups
  13up, 9 up*7.5
  Assisted Nordics
  12, 7 *bw
  Single leg calves raises
  10 up, 8 up*7.5
  Μετά τη δουλειά
  Roman chair leg raises
  8+7

  31/1
  Ring dips w pause at bottom
  6, 5*15
  Chinups
  4*15 ιδια, 7+2*7.5 ίδια
  Band pull apart
  6+4+3
  Pike pushups
  5, 4
  Concentration curl
  14*10
  Oh tri ext
  12*10
  Lateral raises head support
  15*10
  Απάντηση με παράθεση
   

Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 567