Είναι αυτό που λέμε το το "έχεις" το πράγμα. Φοβερή κατασκευή. Τι ηλικίας είναι;