ιδιοκατασκευη rollling thunder

σιδιροσολινας και αλισιδα